Σπίτι > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Ταξινόμηση αισθητήρων αυτοκινήτων.

2023-08-22

Σύμφωνα με την ταξινόμηση φυσικής ποσότητας του αισθητήρα, μπορεί να χωριστεί σε μετατόπιση, δύναμη, ταχύτητα, θερμοκρασία, ροή, σύνθεση αερίου και άλλους αισθητήρες.


Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας του αισθητήρα, μπορεί να χωριστεί σε αντίσταση, χωρητικότητα, επαγωγή, τάση, Hall, φωτοηλεκτρικό, πλέγμα, θερμοστοιχείο και άλλους αισθητήρες.


Σύμφωνα με τη φύση της ταξινόμησης σήματος εξόδου του αισθητήρα, μπορεί να χωριστεί σε: την έξοδο για την ποσότητα του διακόπτη (" 1 "και "0" ή "on" και "off") αισθητήρας τύπου διακόπτη? Η έξοδος είναι αναλογικός αισθητήρας. Ένας ψηφιακός αισθητήρας με έξοδο παλμών ή κωδικών.